Obchodní mise do České republiky 2018  •  VÝSLEDKY

Kdo jsme ČARP?

Jsme skupina podnikatelů, zájemců, kteří ustanovují svojí komerční nebo institucionální činnost s Českou republikou a společně jsme se rozhodli vytvořit nezištné pracovní prostředí a rozvíjet podporu s cílem pomoci ostatním, aby vytvářeli svá obchodní, technologická a investiční spojení mezi Argentinou a Českou republikou.

Vize ČARP

Podporovat bilaterální spolupráci mezi oběma zeměmi za účelem posílení obchodu se zbožím a službami, technologickou spolupráci jak v soukromé sféře tak i ve veřejné.

Poslání ČARP

 • Řádně šířit činnosti a výhody z členství v ČARP.
 • Vytvořit a udržovat první informační dokumentační služby o vývozu mezi oběma zeměmi.
 • Poskytovat profesionální služby technického a obchodního španělsko-českého překladu.
 • Zainteresovat argentinské podniky na obchodních příležitostech, které nabízí Česká republika a naopak.
 • Aktivně provádět prezentace, fóra, semináře a pracovní obchodní skupiny.
 • Rozšířit aktivity ČARP mimo hlavní město, se svými činnostmi aktivně působit ve vnitrozemí.
 • Plánovat a provádět obchodní mise do České republiky a být pořádajícím misí, které se uskuteční do Argentiny.

Jak se zapojit do ČARP?

Pro zapojení musíte zaslat e-mail na [email protected], ve kterém uvedete následující informace:

 • Jméno, příjmení a r.č. (v případě, že se jedná o fyzickou osobu).
 • Jméno a IČO (v případě, že se jedná o firmu).
 • Hlavní činnost.
 • Stručný popis zájmu v Argentinské republice.

Vaše žádost bude přijata a projednána na příštím zasedání předsednictva a vám bude písemně sděleno usnesení.

Česko argentinská rada podnikatelů je "komora"?

Striktně NE. ČARP je podnikatelská rada.

Obchodní komora je organizace vytvořená podnikateli za účelem zvýšení produktivity, kvality a soutěživosti svých obchodů. Její členové se jmenují "partneři".

Obchodní rada je skupina jednotlivců, kteří se sejdou, aby diskutovali o potřebách podniků v rámci společenství. To přináší sebou ducha spolupráce, který umožňuje docílení konsensu v otázkách, které mají dopad na všechny jako skupinu. Cílem podnikatelské rady je sloužit potřebám členstva skupiny. Jejich cílem je tendence k podpoře, zvýšení podnikání obecně a zabezpečení místních zákonů, které mají vliv na členstvo při realizaci obchodů. Členové se jmenují "rádci".

Členové budou mít přístup k široké škále služeb poskytovaných ČARP jak v Argentině, tak v České republice.


Služby zdarma

 • Měsíční zprávy o obchodních možnostech, které budou zasílány poštou.
 • Pozvání a akreditace na seminářích a kurzech.
 • Přístup na všechna měsíční zasedáni a koktejl koncem roku.
 • Pozvání na zasedání pracovních skupin během každé návštěvy podnikatelské delegace České republiky do Argentiny a naopak.
 • Pozvání na různé akce v průběhu návštěvy představitelů české vlády, kde byl ČARP přizván.
 • Uvedení na web stránce ČARP na seznamu aktivních členů.
 • Možnost používat web podniku a/nebo na vizitce logo ČARP a zápis "rádce ČARP".

Placené služby

 • Překlady ze španělštiny do češtiny.
 • Hledání potencionálních zákazníků a následná organizace obchodních jednání.
 • Specielní tarify letenek, hotelů, pronájmů vozů v Argentinské republice.
 • Kancelářské prostory pro jednání v městě Buenos Aires včetně sekretářských služeb a španělsko-českého tlumočníka.
 • Vyzvednutí na letišti v Buenos Aires a transfer do hotelu nebo do jiného města.
 • Notářské služby v Argentinské republice.
 • Právní a účetní služby v Argentinské republice.