V Córdobě byl oficiálně otevřen honorární konzulát Velvyslanectví České republiky. Na inauguraci zastupovali CEAC její prezident pan Mario Ijelman a členka vedení, paní Susana Demeco.

Vedoucí obchodního oddělení Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires pan Tomáš Hart společně s prezidentem CEAC panem Mario Ijelmanem a honorární konzul České republiky v Córdobě pan Daniel Villalón navštívili továrnu Volkswagen v Córdobě. Tato továrna vyrábí převodovky a další autodíly, které jsou exportovány do České republiky.

Dne 29. října 2018 v majestátním prostředí "Palacio Paz" v Buenos Aires Velvyslanectví České republiky v Argentině oslavilo 100. výročí Československa. My členové Argentinsko - České podnikatelské rady jsme byli na oslavě přítomni a doprovodili jsme tak pana velvyslance Karla Berana a další přátele, kteří pracují na českém diplomatickém zastoupení.

Obchodní mise do České republiky "CEAC-AgroActiva" 2018

Pouze jeden a půl roku od svého založení, Argentinsko – Česká podnikatelská rada CEAC uskutečnila svoji třetí komerční misi do České republiky. Ve spolupráci s mezinárodním argentinským zemědělským veletrhem AGROACTIVA a jejím českým protějškem ZEMĚ ŽIVITELKA, s cílem pomoci jednotlivým firmám, CEAC se zúčastnil výstavy a komerčního kulatého stolu v českém městě České Budějovice.

Ve dnech 6. až 9. června letošního roku byl CEAC přítomen na největším mezinárodním zemědělsko industriálním veletrhu světa AGROACTIVA 2018. V rámci tohoto veletrhu byla Česká republika důstojně zastoupena a představila se ve velmi dobrém světle.

Doprovázeli nás:

— Mezinárodní zemědělský veletrh Země Živitelka, z města České Budějovice, Česká republika. Tento veletrh představil svůj prostor v rámci Agroactivy a mezi 23. až 26. srpnem 2018 tak recipročně učiní Agroactiva na Zemi Živitelka. Jde o první mezistátní veletržní dohodu mezi oběma zeměmi.

— Funkcionáři Ambasády České republiky v Argentině pod vedením pana Velvyslance Karla Berana, iniciátora této dohody mezi veletrhy. Přítomen byl rovněž vedoucí ekonomické sekce pan Tomáš Hart, jehož podpora a úsilí bylo klíčové.

— Paní Karolina Bartošová, zástupce ředitele Oddělení spolupráce a mezinárodního obchodu z Ministerstva zemědělství České republiky.

— Reprezentanti českých firem v Argentině: Mega, Ekopanely, Pivo Budvar, Technistone, BAYO-S a ZKL.

Od našeho vzniku, CEAC se profiluje jako nikoliv figurativní, ale aktivní organizace. Naším cílem je poskytnout impulzy pro mezinárodní vztahy stejně tak, jako silnou podporu malým a středním podnikům, což s hrdostí činíme.

Řídící komise Česko-argentinské podnikatelské rady se dnes zúčastnila prezentace veletrhu AgroActiva pro diplomatický sbor v Buenos Aires.

Byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Zemí živitelkou a Agroactivou pod patronací Agentinsko české rady podnikatelů ČARP

Byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Zemí živitelkou a Agroactivou pod patronací Agentinsko české rady podnikatelů ČARP.

Počínaje příštím rokem 2018 každý z veletrhů bude zastoupen prostřednictvím své vlastní expozice na veletrhu partnera, čímž oba veletrhy zvýší svůj mezinárodní dosah.

Dne 24. října 2017 se členové řídícího výboru ČARP při příležitosti státního svátku České republiky zúčastnili slavnostní recepce, kterou pořádalo Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires

Dne 24. října 2017 se členové řídícího výboru ČARP při příležitosti státního svátku České republiky zúčastnili slavnostní recepce, kterou pořádalo Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires.

Při této příležitosti byly předneseny dva významné projevy, které přednesli pan Jan Fischer, ex premiér České republiky a pan Karel Beran, velvyslanec České republiky pro Argentinu, Uruguay a Paraguay.

Mění se pracovníci obchodní sekce české ambasády v Argentině

Mění se pracovníci obchodní sekce české ambasády v Argentině. Dnes jsme se rozloučili s Ludevítem Hrúzem, který je přeložen na zastupitelský úřad do Mexika. Na jeho místo nastupuje Tomáš Hart, jehož jsme srdečně přivítali na Česko argentinské radě podnikatelů. Ludevít Hrúz je naším velkým přítelem a znalcem Argentiny. Přejeme mu proto úspěch v nové funkci.

Dohoda o spolupráci ČARP—AGROACTIVA

Dohoda o spolupráci ČARP—AGROACTIVA. Byla podepsána presidentkou veletrhu Rosanou Nardi a vicepresidentkou rady Susanou Demeco. Jejím předmětem je oficielní představení mezinárodního zemědělského veletrhu českým organizacím a odpovídajícím zájemcům.

Přijali jsme návštěvu místopředsedů zahraničního výboru Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v zastoupení různých politických stran

Přijali jsme návštěvu místopředsedů zahraničního výboru Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v zastoupení různých politických stran, Pavla Šrámka, Janu Fischerovou, Pavla Holíka a Jaroslava Foldyna. Představili jsme oficiálně ČARP, naše pracovní projekty a především naši budoucí obchodní vizi. Dohodli jsme další datum našeho setkání v Praze na listopad 2017.

Představenstvo Česko Argentinské Rady Podnikatelů navštívilo mezinárodní zemědělský veletrh Agroactiva 2017

Představenstvo Česko Argentinské Rady Podnikatelů navštívilo mezinárodní zemědělský veletrh Agroactiva 2017.

Při jednání s ředitelkou veletrhu paní Roxanou Nardi a s tiskovým vedoucím panem Emanuelem Clercem bylo dohodnuto spolupracovat na propagaci veletrhu v České republice. Uskutečníme společnou misi ČARP, Agroactivy a skupiny argentinských podnikatelů do České republiky s cílem oficiálně představit tento veletrh českým vládním autoritám a podnikatelským kruhům.

Byla podepsána smlouva o vzniku Česko-argentinské rady podnikatelů

S velkým nadšením oznamujeme, že dnes — 20. dubna 2017 — byla podepsána smlouva o vzniku Česko-argentinské rady podnikatelů.