Obchodní mise do České republiky
"CEAC-AgroActiva"
2018

VÝSLEDKY

Pouze jeden a půl roku od svého založení, Argentinsko – Česká podnikatelská rada CEAC uskutečnila svoji třetí komerční misi do České republiky. Ve spolupráci s mezinárodním argentinským zemědělským veletrhem AGROACTIVA a jejím českým protějškem ZEMĚ ŽIVITELKA, s cílem pomoci jednotlivým firmám, CEAC se zúčastnil výstavy a komerčního kulatého stolu v českém městě České Budějovice.

Výběr tohoto cíle nebyl náhodný, jde o výsledek dohody mezi AgroActiva a Argentinsko – Českou podnikatelskou radou (CEAC), která vytvořila vazbu mezi Agroactivou, zastupitelským úřadem České republiky v Argentině – významným činitelem této mise - a vládou této evropské země, tedy majitelem výstaviště a společnosti Země živitelka. Jedním z pilířů této dosažené dohody je možnost zúčastnit se AgroActivy (pro české firmy a instituce) nebo možnost zúčastnit se Země živitelky (pro argentinské delegace). V tomto smyslu, v loňském roce představitelé AgroActivy společně s předvojem argentinských firem uskutečnily průzkumnou cestu do Česka s cílem poznat místní trh a připravit podmínky k dohodám. S touto znalostí a s již podepsanou dohodou se připravila a uskutečnila následná mise, kterou tvořilo pět komerčních firem společně s AgroActivou a CEAC.

Delegace, která doprovázela CEAC a AgroActivu, tvořil honorární konzul České republiky pro provincie Santa Fé, Córdoba y Corrientes pan J.Daniel Villalón a představitelé firem Mainero, De Grande, Coda Industriel, Conektar S.A. y Argentina Ranches. Tato delegace ze zúčastnila během čtyř dnů expozice Země živitelka ve městě České Budějovice, kde jsme měli společnou expozici v rámci stánku AgroActiva. Šlo o privilegované místo, v samém středu výstaviště, bez poplatků pro argentinské firmy v rámci stánku AgroActiva, což nám umožnilo dostat se do kontaktu s tisíci výrobců a potenciálních zákazníků z Evropy (Rusové, Slováci, Rakušané, Rumuni, Kirgizové a další). Výstava příjemně překvapila argentinské účastníky svojí masovou návštěvností, zhruba 120 tis. lidí (podle organizátorů), přičemž je třeba si uvědomit, že Česko je malá země s vysoce koncentrovaným zemědělstvím.

Současně, během průběhu veletrhu proběhl kulatý podnikatelský stůl s evropskými protějšky v oborech zemědělské strojírenství, živočišná genetika, mezinárodní obchod a zemědělské komponenty. Událost, které se zúčastnil český náměstek Ministra zemědělství, bylo zorganizována touto státní institucí, která měla na starosti svolání a účast podnikatelských subjektů. Podle vyjádření představitelů argentinských firem po skončení kulatého stolu šlo o „zajímavá jednání ve kterých je třeba pokračovat a prohlubovat je“. Argentinské firmy byly velmi spokojeny s úrovní firem, které pozvala česká vláda.

Zvláštní pozornost mimo dosažených obchodních kontaktů je důležité věnovat návštěvě nového argentinského velvyslance v Česku, pana Roberta Salafía, který přišel až na stánek AgroActivy, kde hovořil s podnikateli a dal k dispozici služby velvyslanectví pro „vše, co bude potřebné v budoucnu“. V této souvislosti, po účasti na veletrhu odjela argentinská delegace do Prahy aby pokračovala v rozličných aktivitách směřujících k přiblížení se k obchodním možnostem. Jedna z následných schůzek se uskutečnila právě s vedoucím obchodní sekce argentinského velvyslanectví v Praze, který prezentoval velmi povzbudivé myšlenky pro budoucnost argentinských firem.

Šlo o úspěšnou obchodní misi, která stejně jako vše v mezinárodních vztazích musí pokračovat budoucími kroky. Dveře jsou otevřeny, jak pro AgroActivu, tak pro všechny účastníky výstavy, kteří se chtějí přidat a využít nejednoho benefitu, které zemědělské výstavy poskytují, daleko za horizont čtyř jednacích dnů v červnu. Pro úspěch mise byla důležitá a velmi hodnotná spolupráce a podpora velvyslance České republiky v Argentině, pana Karla Berana a vedoucího obchodní sekce pana Tomáše Harta.

Obchodní mise do České republiky
"ČARP-AgroActiva"
2017

VÝSLEDKY

prezentace "Argentina" prezentace "Agroactiva" prezentace "Agroactiva" (video)

Jedinečné spojení největších a nejvýznamnějších zemědělských výstav

Podepsání memoranda o spolupráci mezi Výstavištěm České Budějovice a.s. a AGROACTIVA S.A., pořadatelem zemědělského veletrhu AGROACTIVA.

Ve středu 29. listopadu 2017 bylo na Výstavišti v Českých Budějovicích podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci Výstaviště České Budějovice a.s. a argentinskou společností AGROACTIVA S.A., která je pořadatelem největšího zemědělského veletrhu v Jižní Americe AGROACTIVA s návštěvností více než 250 000.

"AGROACTIVA je největší zemědělská výstava celé Jižní Ameriky a podepsáním memoranda o vzájemné spolupráci jsme navázali velmi významné spojení největších zemědělských výstav, které dohromady navštěvuje každý rok více než 360 000 návštěvníků. AGROACTIVA S.A. poskytne výstavní plochu pro vystavovatele z České republiky na každoročním veletrhu AGROACTIVA a totéž poskytne pro argentinské vystavovatele i Výstaviště České Budějovice. Vzniká tak jedinečná příležitost pro firmy z celé České republiky i celé Jižní Ameriky jak proniknout na další trhy," říká generální ředitel Výstaviště České Budějovice Ing. Leoš Kutner, MBA.

Cílem je navázat dlouhodobou, úspěšnou česko-argentinskou spolupráci a v rámci obou výstav představit zemědělství, technologie a produkty daných zemí.

Memorandum podepsala prezidentka AGROACTIVA S.A., paní Rosana Nardi, spolu s ní přijel sekretář Argentinsko – České obchodní rady v Buenos Aires, pan Daniel Villalon a argentinští podnikatelé z oblasti zemědělské techniky, kteří konzultovali možnosti vzájemné spolupráce. Během návštěvy byli seznámeni nejen s historií Výstaviště České Budějovice, ale také Země živitelky a letošním ročníkem výstavy, který byl v mnoha směrech přelomový.

Postupně chtějí obě strany prohlubovat a rozvíjet česko-argentinské vztahy a zejména otevřít možnosti a navázat kontakty pro spolupráci zemědělců i potravinářů obou zemí.

Prezentace Agroactivy a argentinských firem na Ministerstvu zemědělství České republiky

V úterý 5. prosince 2017 ve 13:00hod proběhla na Ministerstvu zemědělství České republiky prezentace Mezinárodní zemědělské výstavy AGROACTIVA v rámci mise, kterou organizovala Argentinsko Česká Rada Podnikatelů.

Moderované panelové vystoupení řídili paní Karolina Bartošová, ředitelka mezinárodní spolupráce Ministerstva zemědělství; pan Matyáš Pelant, ředitel oddělení Amerik na Ministerstvu průmyslu a obchodu a pan Daniel Villalón, h. konzul České republiky v argentinských provinciích Córdoba, Santa Fe a Corrientes.

Zúčastnily se argentinské společnosti Casillas el Imán, TravelMark Tours a Conectar, které měly možnost představit své produkty / služby a získat tak první přiblížení ke speciálně pozvaným českým společnostem.